Plavecký klub Znojmo z.s. je uznané Sportovní středisko Českého svazu plaveckých sportů.

Motivační program 2023

Motivační program je určen pro plavce družstev A a družstev B. Cílem motivačního programu je motivovat a povzbuzovat plavce v jejich tréninkovém úsilí a reprezentaci klubu na závodech a soutěžích. Dále je motivovat je k ještě lepším výsledkům a za jejich činnost je oceňovat a odměňovat.

 

Rozhodli jsme se rozšířit naše tréninky o motivační program, který má za cíl povzbuzovat a motivovat plavce v jejich tréninkovém úsilí a reprezentaci klubu na závodech a soutěžích.

 

Program má dvě roviny:

 • krátkodobou měsíční soutěž, která spočívá ve vyhlašování plavců měsíce dle předem určených kritérií, nejlepších 5 plavců družstva pak je oceněno body, které sbírá do roční soutěže
 • dlouhodobou roční motivační soutěž, ve které stejně jako v měsíční soutěži plavci sbírají body dle předem určených kritérií. Nasbírané body pak promění na peníze 1 bod = 1 Kč, a za ty si pak může pořizovat klubové oblečení a popřípadě je čerpat na klubové akce (tábory, soustředění).

 

Plavec měsíce

Soutěž spočívající ve sbírání bodů z různých oblastí tréninkové a závodní činnosti plavců, kritéria jsou zejména měřitelné povahy, ale také zahrnují subjektivní hodnocení píle. Soutěž probíhá v rámci jednotlivých družstev A a B.

 

Docházka:

 • plavecký trénink: 1 hod = 2 body
 • suchý trénink: 1 hod = 2 body

Píle a snaha na trénincích:

 • trenér hodnotí subjektivně každý trénink, za každý trénink lze získat 1 bod

 

Počet zaplavaných osobních rekordů na závodech

 • trenér hodnotí po každých závodech počet zaznamenaných osobních rekordů (PR)
 • 1 PR = 1 bod

Na konci měsíce se body sečtou a do 5. dne měsíce budou vyvěšeny výsledky soutěže „Plavec Měsíce“ na nástěnce, popřípadě na sociálních sítích a webových stránkách klubu.  Výsledky dále budou zahrnuty do roční motivační soutěže.

 

Roční motivační soutěž

Soutěž spočívající ve sbírání bodů z různých oblastí tréninkové a závodní činnosti plavců, všechna kritéria jsou měřitelné povahy.

 

Podmínky pro účast v roční motivační soutěži:

 • Uhrazené veškeré platby vůči klubu
 • Účast alespoň na 4 závodech v roce 2023

 

Hodnocení

Měsíční motivační soutěž:

 • místo: 50 bodů
 • místo: 40 bodů
 • místo: 30 bodů
 • místo: 20 bodů
 • místo: 10 bodů

Reprezentace klubu na závodech:

 • 1 závody = 15 bodů

Počet uplavaných km:

 • každých započatých 10 km = 1 bod

Zařazení do SCM:

 • 1000 bodů

Překonání klubového rekordu:

 • Každé překonání klubového rekordu = 100 bodů

 

Účast na vrcholných závodech a úspěchy na nich:

 

nominace

zlato

stříbro

bronz

MČR SENIORŮ

200

2000

1500

1100

MČR JUNIORŮ (2008, 2007, 2006, 2005)

200

1500

1100

900

MČR ŽÁKŮ/ODM (2011, 2010, 2009)

200

1000

700

500

POHÁR ČR (2012, 2013)

100

400

200

100