Plavecký klub Znojmo z.s. je uznané Sportovní středisko Českého svazu plaveckých sportů.

Klubové rekordy mladší žáci

9letí

50VZ

Jordán J.

00:35,80

2016

Číhalová K. 

00:34,65

2019

100VZ

Jordán J.

01:23,60

2016

Číhalová K.

01:19,98

2019

200VZ

Dufek T.

02:56,50

2015

Číhalová K.

02:52,82

2019

400VZ

x

x

x

x

x

x

800VZ

x

x

x

x

x

x

1500VZ

x

x

x

x

x

x

50Z

Jordán J.

00:40,30

2016

Číhalová K. 

00:39,29

2019

100Z

Jordán J.

01:31,30

2016

Držmíšková A.

01:31,02

2014

200Z

Dufek T.

03:11,50

2015

x

x

x

50P

Toufar V.

00:48,09

2023

Číhalová K.

00:46,04

2019

100P

Klíma 

01:48,71

2019

Číhalová K.

1:37,86

2019

200P

x

x

x

x

x

x

50M

Jordán J.

00:44,20

2016

Držmíšková A.

00:37,30

2014

100M

x

x

x

Držmíšková A.

01:36,51

2014

200M

x

x

x

x

x

x

100PZ

Jordán J.

01:33,10

2016

Číhalová K.

01:27,56

2019

200PZ

Klíma

03:28,06

2019

x

x

x

400PZ

x

x

x

x

x

x

10letí

50VZ

Jordán J.

00:33,24

2017

Hrdinová B.

00:31,80

2014

100VZ

Jordán J.

01:16,28

2017

Držmíšková A.

01:09,50

2015

200VZ

Navrkal A.

02:41,80

2015

Držmíšková A.

02:30,00

2015

400VZ

Jordán J.

05:39,68

2017

Držmíšková A.

05:21,70

2015

800VZ

Vorbis M.

13:09,90

2021

Myšáková

12:07,62

2021

1500VZ

x

x

x

x

x

x

50Z

Gréger V.

00:39,58

2021

Myšáková E. 

00:36,08

2021

100Z

Jordán J.

01:24,52

2017

Myšáková

01:18,14

2021

200Z

Číhal V.

03:02,10

2015

Medková A.

03:23,41

2020

50P

Navrkal A.

00:44,80

2015

Myšáková

00:43,70

2021

100P

Navrkal A.

01:37,20

2015

Myšáková

01:35,26

2021

200P

Navrkal A.

03:36,20

2015

Salášková Kl.

04:11,05

2023

50M

Jordán J.

00:40,53

2017

Držmíšková A.

00:34,60

2015

100M

Číhal V.

01:42,30

2015

Držmíšková A.

01:19,80

2015

200M

x

x

x

Držmíšková A.

03:04,00

2015

100PZ

Jordán J.

01:24,50

2017

Držmíšková A.

01:20,40

2015

200PZ

Jordán J.

03:08,82

2017

Halkiewiczová

02:56,09

2017

400PZ

x

x

x

x

x

x

11letí

50VZ

Jordán J.

00:30,28

2018

Myšáková E.

00:30,69

2022

100VZ

Jordán J.

01:07,20

2018

Myšáková E.

01:04,72

2022

200VZ

Jordán J.

02:27,16

2018

Držmíšková A.

02:23,89

2016

400VZ

Jordán J.

05:10,25

2018

Držmíšková A.

05:04,90

2016

800VZ

Jordán J.

10:37,58

2018

Držmíšková A.

10:26,60

2016

1500VZ

Dufek T.

22:08,44

2017

x

x

50Z

Dufek T.

00:36,56

2017

Číhalová

00:35,12

2021

100Z

Jordán J.

01:15,86

2018

Číhalová

01:13,32

2021

200Z

Jordán J.

02:45,90

2018

Halkiewiczová G.

02:37,03

2018

50P

Navrkal A.

00:42,90

2016

Číhalová

00:41,40

2021

100P

Navrkal A.

01:29,40

2016

Číhalová

01:27,62

2021

200P

Navrkal A.

03:06,00

2016

Medková L.

03:15,87

2018

50M

Gréger V.

00:34,82

2022

Držmíšková A.

00:33,40

2016

100M

Navrkal A.

01:22,20

2016

Držmíšková A.

01:14,40

2016

200M

Řeřucha T.

03:30,50

2015

Držmíšková A.

03:02,00

2016

100PZ

Gréger V.

01:21,76

2022

Myšáková E.

1:18,03

2022

200PZ

Navrkal A.

02:53,20

2016

Držmíšková A.

02:48,60

2016

400PZ

x

x

x

x

x

x