Plavecký klub Znojmo z.s. je uznané Sportovní středisko Českého svazu plaveckých sportů.

Vyškovský hrošík (2010-2012) 29.02.2020

Týká se těchto plavců:

CIBERE Julie – 31.08.2011MAŇURA Vojtěch – 02.02.2010
ČÍHALOVÁ Karolína – 07.09.2010MYŠÁKOVÁ Emma – 01.10.2011
DRŽMÍŠKOVÁ Natálie – 20.01.2011NOVOTNÝ Antonín – 18.07.2010
DVOŘÁK Filip – 22.09.2011PEROUTKOVÁ Aneta – 27.09.2010
FRÁŇA Matěj – 02.05.2010RADOVÁ Natálie – 20.06.2011
FRÁŇOVÁ Amálie – 27.01.2012SALÁŠKOVÁ Kateřina – 28.02.2011
GLASROVÁ Michaela – 29.04.2010ŠPLÍCHALOVÁ Karolína – 30.09.2011
GRÉGER Jan – 14.06.2011VORBIS Matyáš – 23.08.2011
GRÉGER Vojtěch – 14.06.2011VORBIS Tomáš – 23.08.2011
KLÍMA Matěj – 26.04.2010VRANOVSKÝ Štěpán – 23.10.2010

Instrukce k vyplnění dotazníku: Prosíme vyplňte dotazník pro každého plavce, kterého se závody týkají a vyberte možnosti, které pro Vás připadají v úvahu. 

Kvůli naplánování dopravy Vás žádáme o vyplnění co nejdříve, nejdéle však do 16.02.2020, odhlášky z důvodu nemoci posílejte na e-mail info@pkznojmo.cz do 27.02.2020 do 20:00. 

Obsazení aut a další informace budou aktualizovány na listu 5 tabulky


    JedeNejede


    NeJedu po vlastní osePomohu s dopravou s dalšími dětmi