Plavecký klub Znojmo z.s. je uznané Sportovní středisko Českého svazu plaveckých sportů.

Brněnský tučňáček 2020 (2010 – 2012) 18.01.2020 – 19.01.2020

Týká se těchto plavců:

CIBERE Julie – 31.08.2011
ČÍHALOVÁ Karolína – 07.09.2010
DRŽMÍŠKOVÁ Natálie – 20.01.2011
DVOŘÁK Filip – 22.09.2011
FRÁŇA Matěj – 02.05.2010
FRÁŇOVÁ Amálie – 27.01.2012
GLASROVÁ Michaela – 29.04.2010
GRÉGER Jan – 14.06.2011
GRÉGER Vojtěch – 14.06.2011
CHLUBNA Tomáš – 12.11.2010
KLAJMONOVÁ Ivana – 04.05.2010
KLÍMA Matěj – 26.04.2010
MAŇURA Vojtěch – 02.02.2010
MAREČEK Tomáš – 10.08.2011
MEDKOVÁ Adela – 04.06.2010
MOLTAŠ Jan – 07.11.2012
MYŠÁKOVÁ Emma – 01.10.2011
NOVOTNÝ Antonín – 18.07.2010
PEROUTKOVÁ Aneta – 27.09.2010
RADOVÁ Natálie – 20.06.2011
SALÁŠKOVÁ Kateřina – 28.02.2011
ŠPLÍCHALOVÁ Karolína – 30.09.2011
VORBIS Matyáš – 23.08.2011
VORBIS Tomáš – 23.08.2011
VRANOVSKÝ Štěpán – 23.10.2010

Instrukce k vyplnění dotazníku: Prosíme vyplňte dotazník pro každého plavce, kterého se závody týkají a vyberte možnosti, které pro Vás připadají v úvahu. 

Kvůli naplánování dopravy Vás žádáme o vyplnění co nejdříve, nejdéle však do 12.01.2020, odhlášky z důvodu nemoci posílejte na e-mail Info@pkznojmo.cz do 16.01.2020 do 12:00. 

Obsazení aut a další informace budou aktualizovány na listu 1 tabulky


    JedeNejede


    NeJedu po vlastní osePomohu s dopravou s dalšími dětmi