Plavecký klub Znojmo z.s. je uznané Sportovní středisko Českého svazu plaveckých sportů.

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE A SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával a uchovával výše Plavecký klub Znojmo z.s. moje fotografie, videa, zvukové záznamy, prezentace a publikoval je na webu a prezentoval na sociálních sítích.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Vyplněním přihlášky stvrzuji svůj souhlas s poskytováním GDPR.