Sportovní střediska Českého svazu plaveckých sportů

Jsme jedním z 25 sportovních středisek Českého svazu plaveckých sportů. Mezi sportovní střediska jsme se dokázali zařadit po pouhých  po pouhých 5 letech naší činnosti. A co to pro Vás znamená?

  1. Můžete si být jistí, že své dítě svěřujete do klubu, který odvádí svoji práci na velmi dobré úrovni, vždyť patříme mezi nejlepších 25 kluby v ČR.
  2. Vaše děti trénují profesionálové, kteří Ví co dělají a jsou metodicky řízeny ČSPS.
  3. Disponujeme nejen kvalifikovanými trenéry ale i vhodnými prostory splňující požadavky pro sportovní trénink.
  4. Veškerá činnost našeho klubu je pravidelně kontrolována a vyhodnocována. 
  • Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice. 
  • U talentované mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecná sportovní dovednost, na kterou navazuje specifická plavecká příprava. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní činnosti.
  • SpS připravují sportovce na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního a vrcholového sportu v dorosteneckých a juniorských kategoriích.